top of page

Wij respecteren je privacy conform de nieuwe Europese Privacy verodering 2016/679
 

We geven in geen geval persoonsgegevens door aan andere organisaties

 

Wat houdt GDPR oa. in voor de leden van fotoclub Fodiaz:
 

GDPR is van toepassing aangezien het nemen van beeldmateriaal op zich een verwerking van persoonsgegevens is. (uitzondering hierop is het nemen van foto’s met fotonegatieven, en ook onderstaande uitzonderingen).

Publiceren exposeren:

Aan iedere persoon werd het recht op afbeelding toegekend.

Dit betekent dat alleen de persoon zelf kan beslissen of van hem een afbeelding mag worden genomen en gebruikt. We moeten daarom de toestemming vragen om een afbeelding te nemen.

Eens we die toestemming hebben, wil dit nog niet zeggen dat we de genomen afbeelding mogen publiceren of verspreiden. We moeten dus voor elke handeling apart toestemming vragen.

 

Geen toestemming nodig:

Op een publieke plaats : als een persoon zich in de openbaarheid begeeft, op een publieke plaats, geeft hij in feite zijn stilzwijgende toestemming.
Maar om een genomen foto of video verder te gebruiken of te reproduceren blijft de toestemming vereist tenminste als de persoon het hoofdonderwerp vormt van de afbeelding.
Staan er nu op het beeldmateriaal van een publieke plaats toevallig bepaalde personen, dan heb

je voor het verdere gebruik van het beeldmateriaal geen toestemming nodig. Bijvoorbeeld een

foto van een monument waar toevallig enkele personen mee op afgebeeld staan.
Voor de verwerking van persoonsgegevens enkel voor journalistieke doeleinden of ten behoeve

van academische, artistieke en literaire uitdrukkingsvormen worden in de GDPR uitzonderingen toegestaan.

Wel toestemming nodig:

Wanneer je een foto wil publiceren in het informatieblad, in een folder, op Facebook,… dan komt

de GDPR in het spel. Op dat moment verwerk je persoonsgegevens en zal je inderdaad

toestemming moeten vragen voor het verdere gebruik van die foto en moet je die toestemming voldoende detailleren (een onderscheid maken tussen publicaties op papier, publicaties op het

web en publicaties op sociale media). Vooral dat laatste is belangrijk omdat je dan het

gebruiksrecht aan de sociale media doorgeeft en zelf geen controle meer hebt over wat er met die foto’s gebeurt. 
Wil je een foto verkopen, al is het maar voor 10 euro, dan is altijd toestemming vereist.

bottom of page