top of page
FodiazBlack.jpg

Fotoclub  Zele  v.z.w.

Fodiaz zoekt nieuwe leden 2022.jpg

FODIAZ

Welkom op onze site

Alle beelden op deze website zijn het bezit van de auteurs.

Het plaatsen van deze beelden op de website

valt volledig onder hun verantwoordelijkheid.

Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke wijze ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

van de auteurs op deze website.

Door deze website te bezoeken gaat u met deze voorwaarden akkoord.

kom vrijblijvend eens langs tijdens één van onze vergaderingen
Ons lokaal

't Zonhoekje Veldeken 146 - 9240 Zele

De vergaderingen gaan door
elke tweede en vierde woensdag van de maand om 20 uur.
Iedereen met een passie voor fotografie is welkom.
bottom of page