top of page
FodiazBlack.jpg

Fotoclub  Zele  v.z.w.

gemeentehuis.jpg

FODIAZ

Welkom op onze site

Alle beelden op deze website zijn het bezit van de auteurs.

Het plaatsen van deze beelden op de website

valt volledig onder hun verantwoordelijkheid.

Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke wijze ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

van de auteurs op deze website.

Door deze website te bezoeken gaat u met deze voorwaarden akkoord.

kom vrijblijvend eens langs

VERGADERINGEN

 

ONS LOKAAL

SPORT CAFE " DE ZEVEN "

KOEVLIET  3

9240      Zele

bottom of page